Protestantse gemeente Agnus Dei, Waalre

Samenwerking buurgemeenten

De Agnus Dei gemeente werkt sinds medio 2011 samen met vijf buurgemeenten in de regio, namelijk met de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard, Hoogeloon-Eersel, Bladel en Bergeijk. Per 1 januari 2016 zijn de zes gemeenten een officieel samenwerkingsverband aangegaan waarbij de predikanten niet langer zijn verbonden aan één aparte gemeente maar aan de combinatie van gemeenten.
Deze samenwerkingsvorm maakt het gemakkelijker om de predikanten als team voor de zes gemeenten te laten werken.

De doelstelling voor de samenwerking is als volgt geformuleerd:

Door bundeling van krachten, zowel professioneel als vrijwillig, willen we duurzaam blijven voldoen aan de behoeften van onze gemeenten; op die manier willen we goed blijven functioneren. Uitgangspunt is daarbij het behoud van plaats van samenkomst en mogelijkheid tot kerkgang in ieder van onze gemeenten.

Om deze afspraak operationeel “handen en voeten” te geven is er vijfmaal per jaar overleg van de voorzitters van de kerkenraden van de betreffende gemeenten en ook regelmatig overleg van kerkrentmeesters van de betreffende gemeenten. Verder zijn er contacten tussen diaconieën, werkgroepen Vorming en Toerusting en dergelijke.

Elke gemeente heeft uiteraard zijn eigen website. Links naar de websites van de gemeenten vindt u hieronder:

Veldhoven
Valkenswaard
Hoogeloon-Eersel
Bladel
Bergeijk

De voorzitters van de kerkenraden van de zes gemeenten zijn te bereiken op mailadres Voorzitters@pkn-dekempen.nl