Protestantse gemeente Agnus Dei, Waalre

Werkvelden

Veel kerkleden zijn actief in de protestantse gemeente Agnus Dei.
In de onderliggende pagina’s vindt u een toelichting op wat er zoal gedaan en georganiseerd wordt. Van de bloemengroet tot aan het diaconaal noodfonds.

Dit overzicht is niet compleet. Een uitgebreider beeld van de werkgroepen, taken en functies in de Agnus Dei kerk vindt u in de Gemeentegids. Dat bevat ook het jaarlijkse activiteitenplan. U kunt de Gemeentegids aanvragen bij de scriba of de predikanten. Of, als u in onze kerk komt, kunt u een exemplaar meenemen.

 

 
 omslag 2016-2017