Protestantse gemeente Agnus Dei, Waalre

Wilt u lid worden van de AD kerk?

Hebt u een mooie ervaring opgedaan in de Agnus Dei kerk en voelt u zich thuis bij de mensen in onze gemeente?
Dan kunt u zich aansluiten bij de Agnus Dei gemeente door lid te worden.

Als u lid bent krijgt u elke zes weken ons kerkblad in de bus en eens per jaar een activiteitengids.
Ook krijgt u uitnodigingen voor bijvoorbeeld huiskamergesprekken en voor bijzondere bijeenkomsten.

Van onze leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd; daarover wordt u steeds in de maand januari benaderd in het kader van de Aktie Kerkbalans.

Hoe wordt u lid?
U kunt lid worden door u in te schrijven in het ledenregister van de Agnus Dei gemeente.
Dit is het eenvoudigst door contact op te nemen met de predikant van onze gemeente:
Ferdinand Borger, tel. 040-2826786, e-mail: f.borger@kpnmail.nl

.