Protestantse gemeente Agnus Dei, Waalre

Contact

Agnus Dei-Kerk    Koningin Julianalaan 12, 5582 JV Waalre, e-mail: info@adkerk.nl
Predikant   Ds. Ferdinand Borger, tel: 040-2826786, e-mail: f.borger@kpnmail.nl
Koster   Mw. J. Schekkerman, tel. 06 13155567/ 040 2940340,
email: jopie@schekkerman.nl
Scriba  
Fien de Ronde, e-mail: fienderonde@kpnmail.nl
Diaconie   De Diaconie is te bereiken via het adres van de Agnus Dei-kerk.
Hulpverlening   Ds. Ferdinand Borger, tel: 040-2826786, e-mail: f.borger@kpnmail.nl
Kerkrentmeesters   Het College van Kerkrentmeesters is te bereiken via het adres
van de Agnus Dei-kerk.
Collectebonnen   Collectebonnen zijn verkrijgbaar elke zondag na de dienst in de hal
van de kerk.
AD-Vrouwendienst   tel. 221 3307; voor vervoer naar en van kerkdiensten: tel. 221 4886
OLAD-comité   Het OLAD-comité heeft rekening nr. 4361240 bij de ING, t.n.v. OLAD-Comité, Eikenlaan 12, 5581 HA Waalre.
Ledenadministratie   Mw. G. Kok-Schipper, Hostalaan 7, 5582 BB, Waalre